متن کامل قرارداد تامین کنندگان

                                         

 

 

 

 

فروشگاه اینترنتی نخلستان

www. nakhlestaan.com 

 


قرارداد تامین کنندگان شرکت خدماتی نخلستان دشت آزادگان حاضر براساس ماده 10 قانون مدنی، و با تابعیت ازکلیۀ قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به صورت عام و قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382 و آیین نامه های مربوطه به صورت خاص، از تاریخ دریافت ایمیل و ثبت کد فعالسازی از سوی تامین کننده )مالک مشخصات ثبت شده در سامانه نخلستان( در سایت نخلستان به رسمیت قانونی خواهدرسید. قرارداد حاضر متضمن کلیه توافقات طرفین بوده و توافقات و اظهارات پیشین، اعم از شفاهی و کتبی، در ارتباط با موضوع این قرارداد از تاریخ انعقاد، فاقد هرگونه اثر خواهد بود.

ماده 1( طرفین قرارداد:

قراردادحاضر بین شرکت خدماتی نخلستان دشت آزادگان)سهامی خاص( به شماره ثبت 313 ، شناسه ملی

10420050540 و کد اقتصادی 411378434491 به نمایندگی صاحبان امضای مجاز مطابق روزنامه رسمی،که در این قرارداد نخلستان خوانده می شود، از یک سو و مالک مشخصات ثبت شده در سامانه ثبت نام تامین کنندگان » نخلستان « که در این قرارداد » تامین کننده « نامیده می شود؛

شرکت/ فروشگاه/ جناب آقای/ سرکار خانم ....................... دارای شماره ثبت جواز کسب به شماره .............. و کد ملی /شناسه ملی........................... در شهر ........ منعقد و برای طرفین حکم قرارداد قطعی را داشته و طرفین ملزم به اجرای تمامی مفاد آن می باشند.

درپایان تاریخ قرارداد و در صورت رضایت دو طرف و عدم ارایه درخواست نوشتاری مبنی بر قطع ارتباط

همکاری، این قرارداد برای سال بعد نیز جاری و قابل اجرا خواهد بود.

قرارداد تامین کنندگان نخلستان
قرارداد حاضر براساس ماده
10 قانون مدنی، و با تابعیت از کلیۀ قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به صورت عام و قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382 و آیین نامه های مربوطه به صورت خاص، از تاریخ دریافت ایمیل و تایید از سوی تامین کننده (مالک مشخصات ثبت شده در سامانه ی نخلستان) در سایت نخلستان به رسمیت قانونی خواهد رسید. قرارداد حاضر متضمن کلیه توافقات طرفین بوده و توافقات و اظهارات پیشین، اعم از شفاهی و کتبی، در ارتباط با موضوع این قرارداد از تاریخ انعقاد، فاقد هرگونه اثر خواهد بود.


ماده 2) تعریف واژگان:
- فروشگاه اینترنتی نخلستان: وب سایت با آدرس اینترنتی www. nakhlestaan.com  است. که یک زیرساخت آنلاین و برای توزیع و فروش و خدمات، محصولات و خدمات تامین کنندگان کالاهای مجاز، وظیفه تامین بستر فروش اینترنتی را بر عهده دارد و حقوق مادی و معنوی آن متعلق به شرکت خدماتی نخلستان دشت ازادگان می باشد.

 2- مشتری/ مصرف کننده نهایی یا خریدار: به شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق میشود که کالا یا خدمات مورد نیاز خود را از طریق نخلستان سفارش می دهد.
 3- تامین کننده/ فروشنده کالا: هر شخص حقیقی یا حقوقی که به واسطه انعقاد قرارداد با نخلستان به عنوان فروشنده، امکان فروش کالا و خدمات خود به مشتریان نهایی را از طریق سایت فروشگاه اینترنتی نخلستان دارد.
4- قرارداد: به مجموعه شرایط توافق شده به صورت الکترونیکی یا مکتوب فیمابین نخلستان و تامین کننده اطلاق می شود که مطابق آن، شرایط لازم برای فراهم آمدن امکان فروش کالا در سایت فروشگاه اینترنتی نخلستان ، به تایید نخلستان و تامین کننده می رسد و برای طرفین لازم الاجراست
.
5- سامانه ی هوشمند قراردادی نخلستان: زیرساخت آنلاین انعقاد قرارداد فیمابین نخلستان و تامین کننده می باشد
.
6- پورتال تامین کنندگان : به زیرساخت نرم افزاری گفته می شود که کلیه تعاملات فیمابین تامین کننده و نخلستان به منظور تامین کالا از طریق آن انجام می شود
.
7- فرآیند انعقاد قرارداد: به فرآیند الکترونیکی و آنلاین انجام توافق مابین تامین کننده و نخلستان گفته می شود و تابع قانون تجارت الکترونیک مصوب
1382 می باشد.
8- فرآیند فروش کالا: به فرآیند دریافت سفارش مشتریان، اطلاع رسانی آن به تامین کننده و تامین کالای سفارشات از طریق تامین کننده که در قالب دستورالعمل فروش و تامین کالا به عنوان ضمیمه ی الزامی و لاینفک الکترونیکی قرارداد می باشد
.
9- دستورالعمل ها: کلیه ی اطلاعات تخصصی راجع به موضوعات مندرج در قرارداد هستند که به صورت الکترونیکی ضمیمه قرارداد بوده و جزء لاینفک قرارداد هستند و اجرای تمامی آنها برای تامین کنندگان لازم الاجرا خواهد بود
.
10- حق الزحمه: معادل ریالی درصدی معین از قیمت فروش هر گروه از کالاهای تامین کننده در سایت نخلستان است
.
11- محصول: انواع کالاهای تامین کننده که قرار است از طریق وب سایت نخلستان در قالب متن و عکس برای مشتری ارائه می گردد
.
12- پنل تامین کننده: فضایی که
نخلستان به صورت برخط جهت بارگذاری محتوا، مدارک شناسایی و سایر متعلقات در اختیار تامین کننده قرار می دهد و برخی اطلاعات مربوط به تامین کننده در آن نمایش داده می شود و راه ارتباط اصلی و رسمی نخلستان و تامین کننده می باشد.
13- حساب کاربری تامین کننده: حسابی است که با اختصاص نام کاربری و رمز عبور به تامین کننده تعلق گرفته است و تامین کننده توسط آن به پنل دسترسی خواهد داشت
.
14- ابلاغیه ها: موارد اجرایی هستند که در طول مدت همکاری از طریق پورتال، پنل کاربری یا ایمیل از سوی نخلستان به صورت الکترونیکی به تامین کنندگان ابلاغ خواهد شد و جزء لاینفک قرارداد بوده و اجرای آن برای تامین کنندگان لازم الاجراست
.

ماده 3) موضوع قرارداد:
اقدام نخلستان به تامین بستر فروش اینترنتی برای فروش کالاها و خدمات تامین کننده از طریق نمایش و ارائه محصولات در وب سایت نخلستان به نشانی
  www. nakhlestaan.com  مطابق قانون تجارت الکترونیک.


ماده 4) حق الزحمه
حق الزحمه نخلستان مطابق با پیوست (
1) دستورالعمل محاسبات مالی که ضمیمه ی قرارداد و جزء لاینفک آن است محاسبه خواهد شد.


ماده 5) فرآیند فروش و پرداخت
فروش کالا به مشتری نهایی، صرفا توسط تامین کننده صورت می پذیرد که شیوه نامه ی آن در پیوست (
2) دستورالعمل فرآیند فروش و تامین کالا به تفصیل ذکر شده و نخلستان تنها زیرساخت انجام فروش را فراهم می نماید.
ماده 6) مدت و شرایط تمدید قرارداد

این قرار داد از زمان انعقاد به مدت یک سال اعتبار دارد و در صورت عدم اقاله، خاتمه و یا فسخ قرارداد از سوی طرفین قرارداد، الحاقیه ها و دستورالعمل های وابسته به آن به صورت خودکار طبق آخرین شرایط مندرج در پورتال تامین کنندگان در انتهای هر سال به مدت یک سال شمسی دیگر تمدید می گردد و تامین کننده با ادامه فعالیت خود تمدید را پذیرفته است
.
ماده 7) شرایط حاکم بر قرارداد
7-1) طرفین موظفند کلیه اطلاعات محرمانه طرف دیگر از جمله اسناد حقوقی و توافق نامه همکاری فیمابین را در زمان قرارداد و پس از آن محرمانه نگاه دارند، مگر با دستور مورد مراجع ذی صلاح قانونی
.
7-2) هیچ یک از مواد و مفاد قرارداد حاضر به معنای شراکت یا وجود رابطه کارگر و کارفرمائی فیمابین تامین کننده و نخلستان نمی باشد
.
7-3) تامین کننده متعهد می گردد که عودت کالاهای معیوب و یا آکبند را تا
 7روز از زمان تحویل آن به مشتریان تحت شرایط مندرج در پیوست (2) دستورالعمل فروش و تامین کالا بپذیرد.
7-4) هزینه های ارسال و جابجایی کالا که توسط مشتری هنگام خرید اینترنتی پرداخت می شود در محاسبات دوره ای اعمال می گردد
.
7-5) در صورت بروز عوامل فورس ماژور، قرارداد موقتا متوقف و پس از رفع آن به همان روال سابق ادامه می یابد
.
7-6) کلیه ابلاغیه ها، اخطارها، پیام ها و مکاتبات نخلستان از طریق پنل کاربری تامین کننده و همچنین ایمیل معرفی شده ی ایشان صورت می گیرد. نخلستان مسئولیتی در خصوص عدم توجه و یا عدم مشاهده پیام ها توسط تامین کننده نخواهد داشت
.
7-7) در صورتی که در خصوص هر یک از شروط عدم مسئولیت یا نقض هر یک از مقررات کشور در رابطه با توزیع کالا یا محصولات تامین کننده، مسئولیتی بر نخلستان تحمیل گردد، تامین کننده موظف است که کلیه خسارات مادی و معنوی وارده بر نخلستان را جبران نماید.


ماده 8) تعهدات نخلستان
بر اساس مفاد این قرارداد نخلستان متعهد به انجام امور ذیل می باشد
:
8-1) نخلستان مجاز است با عنایت به شرایط و سیاست های شرکت، در صورت نیاز شرایط و بندهای قرارداد را اصلاح نماید. تغییرات به محض به روزرسانی و اطلاع به تامین کننده، اجرایی خواهد شد و ادامه همکاری تامین کننده به منزله پذیرش تغییرات خواهد بود.

8-2) نخلستان آموزش های لازم را به تامین کننده جهت به روزرسانی لیست کالاها، موجودی آنها و قیمت فروش ارائه خواهد داد. تغییراتی که در نتیجه فروش کالا در مقدار کالا ایجاد می گردد و همچنین مشخصات سفارشات در هر لحظه برای تامین کننده از طریق الکترونیکی در پنل کاربری وی قابل مشاهده خواهد بود.
8-3) نخلستان می تواند محتوای ارائه شده توسط تامین کننده و محتوای پیوند داده شده با آن را به منظور ارزیابی و آزمایش مورد استفاده قرار داده و آنها را در آرشیو خود نگهداری نماید
.


ماده 9) حقوق و تعهدات تامین کننده
9-1) به موجب قرارداد حاضر تامین کننده موظف به ثبت اطلاعات و ارائه مدارک درخواستی نخلستان خواهد بود
.
9-2) به موجب این قرارداد تامین کننده موظف به مطالعه و رعایت کلیه ی قوانین، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و ابلاغیه هایی که نخلستان در بخش مستندات سایت یا پنل تامین کننده یا ایمیل ایشان قرارداده یا ارسال می شوند خواهد بود
.
9-3) تامین کننده اظهار می نماید از کلیه مقررات قانونی اطلاع کامل دارد و پای بند به رعایت آن ها است. در صورت ادعا یا مطالبه حق از ناحیه اشخاص ثالث، مسئول پاسخ گویی و جبران خسارات احتمالی خواهد بود
.
9-4) چنانچه تامین کننده در نتیجه استفاده مشتریان از محتوای تولید شده، به هرگونه اطلاعات شخصی مشتریان از جمله نام یا سایر اطلاعات و داده های شخصی آنان دسترسی پیدا کند، متعهد است
:
الف- کلیه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران در رابطه با حریم خصوصی را رعایت نماید و در صورت نقض، عواقب آن را بپذیرد
.
ب- تنها برای مقاصدی که نخلستان مجاز دانسته است از این اطلاعات استفاده نماید
.
ج- هرگونه گردآوری، استفاده، تغییر و ذخیره اطلاعات مشتریان را تنها با اجازه نخلستان و به صورت آشکارا انجام دهد
.
9-5) به موجب قرارداد حاضر تامین کننده مسئول حفاظت از نام کاربری و رمز عبور پنلی که به او اختصاص یافته است شناخته می شود و مسئولیت تمامی فعالیت هایی را که با نام کاربری او انجام می گیرند از قبیل محتوا گذاری، پذیرش سفارشات، ارسال اطلاعات و سایر موارد ارتباطی بر عهده خواهد داشت
.
6-9) به موجب قرارداد حاضر تامین کننده متعهد است در صورت تغییر اطلاعات تماس خود، آن را فوراً به اطلاع نخلستان برساند.


ماده 10) خسارات قراردادی
چنانچه به موجب این قرارداد از جانب تامین کننده خسارتی به نخلستان یا مشتری نهایی وارد آید، تامین کننده ضامن جبران خسارت می باشد. بدیهی است شرایط این ماده جدای از ماده جرایم این قرارداد است و قابل پیگیری در مراجع ذیصلاح جمهوری اسلامی ایران خواهد بود
.


ماده 11) حل اختلاف
11-1) حل اختلاف بین مشتری و تامین کننده
:
در صورت بروز هرگونه اختلاف در رابطه ی بین مشتری و تامین کننده، مورد اختلاف توسط نخلستان به عنوان داور مورد رضایت طرفین بررسی و نتیجه برای طرفین لازم الاجرا می باشد
.
11-2) حل اختلاف در تفسیر این قرارداد
:
الف)در صورت بروز هرگونه اختلاف در رابطه با تفسیر مفاد و اجرای قرارداد حاضر ابتدا طرفین تلاش می نمایند تا از طریق مذاکره، صلح و سازش مورد را مرتفع نمایند. در صورت لاینحل ماندن مورد اختلاف، حق مراجعه به مراجع ذیصلاح قانونی شهر خود برای طرفین محفوظ خواهد بود
.
ب) در زمان بروز اختلاف، در صورت توافق طرفین دو طرف به انجام تعهدات اولیه خود بر اساس قرارداد تا حل مناقشه ادامه میدهند، در غیر این صورت تا زمان حل و فصل کامل موضوع اختلاف تعهدات طرفین متوقف خواهد شد
.


ماده 12- تفسیر قرارداد
12-1) در صورتی که به موجب حکم دادگاه یا قوانین جاری کشور هر یک از مقررات این قرارداد نامعتبر شناخته شود، اولاً خدشه ای به سایر مفاد قرارداد وارد نشده و ثانیاً پیشنهاد نخلستان در خصوص اجرای سایر مفاد قرارداد به نحوی که بیشترین تطابق را با اراده اولیه طرفین داشته باشد، پذیرفته خواهد شد
.
12-2) کلیه حقوق نخلستان (مصرح در این قرارداد) در زمان قرارداد و پس از آن قابل پیگیری می باشد
.


ماده 13) فسخ قرارداد
13-1) هر یک از طرفین می تواند با اعلام کتبی
30 روزه به طرف مقابل قرارداد را فسخ نماید و در این فاصله طرفین باید تعهدات جاری و تسویه حساب خود را به نحو کامل انجام داده یا برای انجام آن به نحوی که مقتضی می دانند با توافق یکدیگر مهلتی تعیین نمایند.
13-2) نخلستان می تواند در مدت اعتبار این قرارداد بنا به تشخیص خود یا بروز تخلفات تامین کننده طبق پیوست (
3) دستورالعمل رسیدگی به تخلفات، قرارداد را خاتمه داده و با اخطار قبلی یا بدون آن دسترسی تامین کننده به کلیه سیستم های نخلستان را معلق نماید. در این صورت تمامی حقوق و امتیازات اعطا شده از جانب نخلستان به تامین کننده متوقف خواهد شد و حق نخلستان برای رد درخواست مجدد همکاری با تامین کننده محفوظ است.
13-3) در صورت محقق شدن هر یک از حالات پیوست (
3) دستورالعمل رسیدگی به تخلفات یا هر عنوان تخلف عمدی یا قصور فاحش از سوی تامین کننده، نخلستان می تواند با اخطار کتبی و قبلی ده روزه قرارداد حاضر را فسخ نماید. در این صورت نخلستان با لغو امتیاز کاربری، عرضه کالاهای تامین کننده را متوقف خواهد نمود.


ماده 14) اقامتگاه قانونی طرفین
نشانی و اقامتگاه قانونی نخلستان در وب سایت رسمی آن قید گردیده و اقامتگاه تامین کننده نیز همان محلی است که در فرم پنل تامین کننده توسط ایشان ثبت گردیده است و هر گونه تغییر در نشانی و اقامتگاه باید به اطلاع طرف دیگر برسد. ارسال هرگونه مکاتبات و اوراق عادی و رسمی به این نشانی ها، ابلاغ شده واقعی تلقی می شود
.


ماده 15) ضمائم و پیوست ها
پیوست
1) دستورالعمل محاسبات مالی:
مقدمه
 :
در راستای تشریح ماده
4 قرارداد الکترونیکی منعقده فی ما بین نخلستان با تامین کنندگان، و استناد پذیری ماده 6 قرارداد مذکور، دستورالعمل حاضر تدوین و به کلیه ی تامین کنندگان ابلاغ می گردد.


مفاد دستورالعمل
 :


ماده
1 ) بعد از شروع قرارداد ، قابل بررسی و مذاکره با در نظر گرفتن سقف مبادلات صورت پذیرفته به صورت کسر کارمزدهایی که از هر تراکنش کسر می گردد. (طبق جدول تعرفه)

شایان ذکر است تعرفه ها حداقل 3 و حداکثر 15 درصد از هر تراکنش می باشد

تمامی امکانات و خدمات پشتیبانی به منظور حمایت از شما تامین کننده گرامی و در راستای تکریم و حمایت از مشاغل 12 ماه به صورت کاملا رایگان می باشد

ماده 2 ) حق الزحمه نخلستان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

ماده 3) مفروض است که کلیه قیمت های ارائه شده توسط تامین کننده بر روی وب سایت نخلستان ، به صورت مقطوع و شامل مالیات بر ارزش افزوده بوده (در صورت عدم معافیت کالا یا فروشنده) و مبلغ آن توسط خریدار نهایی پرداخت میگردد.

تبصره: مسئولیت مسائل مالیاتی هر یک از طرفین برعهده همان طرف می باشد.


ماده
4) مسئولیت دریافت وجه سفارشات از مشتریان برعهده نخلستان می باشد.


ماده
5) نخلستان می تواند میزان حق الزحمه یا نحوه دریافت مبالغ را بدون اطلاع قبلی، تغییر دهد. تغییر میزان و نحوه دریافت آن از طریق پنل و یا پست الکترونیک متعاقبا به اطلاع تامین کننده خواهد رسید. در صورت اطلاع رسانی از سوی تامین کننده در رابطه با عدم پذیرش آن در مهلت مقرر، نخلستان می تواند علاوه بر تسویه حساب تا تاریخ مقرر، دسترسی وی به پنل تامین کنندگان را به حالت تعلیق در آورد.


ماده
6) پرداخت مبالغ فوق از طریق واریز به شماره حساب انجام خواهد گرفت که تامین کننده در پنل تامین کنندگان نخلستان ثبت نموده است. تامین کننده به موجب این قرارداد، انتساب شماره حساب مذکور به خود را تصدیق می کند. در غیر این صورت، نخلستان مسئولیتی در این خصوص نخواهد پذیرفت. اسناد واریزی به شماره حساب وارد شده در پنل به منزله تسویه حساب نخلستان با تامین کننده خواهند بود. بدیهی است در صورت عدم ارائه شماره حساب و یا هرگونه مغایرت آن، کلیه مسئولیت ها شامل و نه محدود به تاخیر یا عدم واریز وجه بر عهده تامین کننده خواهد بود.


ماده
7) نخلستان بهای محصولات فروش رفته و 'ارسال شده' به مشتری نهایی (به غیر از سفارشات عودت داده شده) شنبه هر هفته پس از کسر حق الزحمه و سایر هزینه ها و مبالغ ذکر شده در قرارداد پرداخت خواهد نمود (تسویه حساب با تامین کننده پس از گذشت 10 روز از زمان دریافت کالا توسط مشتری انجام می شود.)

تبصره 1: در صورت وجود مغایرت در محاسبات، تامین کننده می تواند طی یک دوره تسویه آتی پس از انجام پرداخت، مراتب را به شرکت جهت بررسی، رسماً اعلام نمایند. بدیهی است پس از این بازه زمانی، شرکت در اعمال تغییرات با توجه به تبعات آن، مختار خواهد بود.


2-15پیوست 2- دستورالعمل فرآیند فروش و تامین کالا:


مقدمه
در راستای تشریح ماده 5 قرارداد الکترونیکی منعقده فی ما بین نخلستان با تامین کنندگان، و استناد پذیری ماده 6 قرارداد مذکور، دستورالعمل حاضر تدوین و به کلیه ی تامین کنندگان ابلاغ می گردد
.

مفاد دستورالعمل:
ماده
1 ) به موجب قرارداد حاضر، تامین کننده تضمین می کند که از اهلیت قانونی لازم برای انعقاد معاملات برخوردار است و چنانچه به نمایندگی از یک شخص حقوقی به عنوان تامین کننده این قرارداد را منعقد می نماید، دارای اختیار قانونی لازم برای این کار است و در صورت نیاز مدارک نمایندگی خود را به نخلستان ارائه می دهد.


ماده
2) به موجب قرارداد حاضر، تامین کننده مسئول تطابق محتوای کالا و محصولات ارائه شده در سایت نخلستان با کلیه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و کسب مجوزهای مربوطه شناخته می شود.


ماده
3 ) فروش کالا به مشتری نهایی، صرفا توسط تامین کننده صورت می پذیرد و نخلستان تنها زیرساخت انجام فروش را فراهم می نماید. لذا مسئولیت صدور فاکتور در وجه مشتری نهایی بر عهده تامین کننده است (در رابطه با تامین کنندگان طلا این امر الزامی می باشد) و نخلستان مسئولیتی در قبال آن و مسائل مربوط به آن ندارد.

**توجه**: در سایت نخلستان تنها برای کالاهایی که متعلق به نخلستان است فاکتور اصلی صادر می شود و زمانی که اجناس متعلق به تامین کننده های دیگری باشند برای خریدار فاکتور فروش نیابتی صادر می شود.


ماده
4) تامین کننده مسئول است پیش از ارائه هرگونه محتوا در سایت نخلستان ، اختیارات قانونی لازم به منظور اعمال حقوق ناشی از این قرارداد را کسب نموده، و فارغ از هرگونه ادعا از سوی اشخاص ثالث اختیار عرضه آن را دارا باشد.


ماده
5) مسئولیت ارسال و تحویل کالا مشتری در موعد مقرر بر عهده تامین کننده می باشد، بدیهی است در صورت هر گونه تاخیر در ارسال کالا در موعد مقرر مسئول جبران خسارت یا انصراف مشتری، تامین کننده می باشد و در صورت تکرار این مورد نخلستان حق مسدود کردن حساب کاربری تامین کننده را خواهد داشت.


ماده
6) تامین کننده متعهد می گردد که مالک کالاهای ارائه شده به نخلستان بوده و تمامی کالاها نو، آکبند، اصل و دارای گارانتی معتبر و مطابق شرایط ذکر شده در سایت نخلستان می باشد. تامین کننده اذعان می دارد که کالا از مبادی رسمی کشور وارد گردیده است. بدیهی است مسئولیتی از این بابت متوجه نخلستان نخواهد بود و چنانچه در این ارتباط خسارتی به نخلستان ، سایت نخلستان یا مشتری نهائی وارد آید، تامین کننده متعهد به جبران خواهد بود. خسارات موضوع این بخش قرارداد پس از اتمام قرارداد همکاری نیز موضوعیت دارند.


ماده
7) تامین کننده متعهد است در صورت اعمال هرگونه تغییر در نوع و بهای کالا، توقف تولید یا عرضه محصول، و همچنین تخفیف های ارائه شده به سایر خریداران را در اسرع وقت نسبت به تغییر آن در پنل تامین کنندگان اقدام نماید. در غیر این صورت مسئولیت کلیه خسارت های وارده به نخلستان و مشتری نهایی، برعهده تامین کننده می باشد.


ماده
8) تامین کننده مسئول تولید و کنترل و بازبینی اطلاعات محصولات، تعیین و اعلام قیمت و درج آنها در سایت نخلستان است.


ماده
9) تامین کننده مسئول انجام کنترل کیفیت محصولات خود است و نخلستان تنها در صورت بروز هرگونه ادعا از سوی مشتریان مبنی بر معیوب و یا ناقص بودن کالا و یا عدم تطابق آن با سفارش ثبت شده (اعم از رنگ و سایر ویژگی های کالا)، نسبت به بررسی موضوع اقدام خواهد نمود و بر مبنای نظر کارشناسی نخلستان ، اقدامات لازم اعم از تعویض کالا و یا عودت مبلغ سفارش به مشتری از سوی تامین کننده صورت خواهد پذیرفت.


ماده
10) قیمت های مندرج بر روی سایت نخلستان می بایست رقابتی و حداقل برابر با قیمت کالاهای مشابه در سایر فروشگاه ها (اعم از اینترنتی و یا غیر اینترنتی) باشد..


ماده
11) پیرو ماده 3 دستورالعمل حاضر، بدیهی است در صورت صدور فاکتور در وجه نخلستان و اظهار نمودن آن در گزارشات مالیاتی، مراتب مورد تائید نبوده و همچنین نخلستان هیچ گونه مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت و مسئول خسارت وارده احتمالی تامین کننده خواهد بود.


ماده
12) در صورت لغو شدن سفارش از سوی تامین کننده به دلیل 'اتمام موجودی' یا 'قیمت اشتباه' و یا 'تاخیر در ارسال کالا' از سوی تامین کننده شرایط ذیل اعمال خواهد شد:

الف) لغو سفارش از سوی تامین کننده
الف-
1) در صورتی که سفارش طی روز اول کاری به دلیل «اتمام موجودی» یا «قیمت اشتباه» از سوی تأمین کننده لغو گردد، صرفاً مبلغ کمیسیون به عنوان جریمه مصادره و هیچ گونه جریمۀ دیگری متوجه تأمین کننده نخواهد بود.
الف-
2) در صورتی که سفارش پس از روز اول کاری به دلیل «اتمام موجودی» یا «قیمت اشتباه» از سوی تأمین کننده لغو گردد، علاوه بر مبلغ کمیسیون، تأمین کننده به ازای هر کالای لغو شده متعهد به پرداخت مبلغ بیست هزار تومان در وجه نخلستان می باشد.
الف-
3) در صورتی که سفارش در روز سوم برای مراکز استان ها و روز چهارم برای شهرستان ها لغو گردد، به ازای هر کالای لغو شده، کمیسیون و مبلغ 290.000 ریال از تأمین کننده دریافت خواهد شد.


ب) تأخیر در ارسال کالا:
ب-1) در صورت عدم تحویل کالا در وعد مقرر، نخلستان یا مشتری مجاز به لغو سفارش می باشد و در این صورت تامین کننده موظف به پرداخت جرایم متعلقه خواهد بود
.


ج) نرخ لغو سفارش های ماهانه
ج-
1) با توجه به نرخ لغو کالاها نخلستان می تواند نسبت به اعمال محدودیت هایی در رابطه با تعداد سفارش های مجاز تأمین کننده اقدام نماید. همچنین در صورتی که در دو ماه متوالی، نرخ لغو کالاهای تأمین کننده بیش 10 درصد باشد، نخلستان می تواند نسبت به تعلیق حساب کاربری تأمین کننده اقدام نماید.


ماده 13) بازگشت کالا
13-1) طرفین توافق می نمایند بازگشت کالا برای همه گروه کالاها 7 روز کاری از زمان تحویل کالا توسط مشتریان قابل قبول می باشد. تامین کننده مرجوع کردن کالا و یا تعویض کالا را تحت شرایط زیر می پذیرد
:
الف) کالای تحویل داده شده توسط تامین کننده، معیوب یا مطابق مندرجات سفارش کالا و توصیفات آن نباشد. در این شرایط، نخلستان پس از وصول کالا از مشتری، آن را به تامین کننده عودت می دهد و تامین کننده ظرف یک روز کاری پس از دریافت آن، کالا را مطابق انتخاب مشتری تعویض نموده و یا کل مبلغ آن را عودت دهد. چنانچه کالا به علت کمبود موجودی قابل تعویض نباشد، تامین کننده ملزم است بهای کالا را از طریق نخلستان به مشتری عودت نماید
.
ب) تامین کننده میبایست نهایتاً طی دو روز کاری پس از عودت کالا توسط نخلستان نظرات و اعتراضات خود را مبنی بر بازگشت کالا، قبول و رد آن به همراه دلیل و مدارک مورد نظر به ایمیل
nakhlestan.mall@gmail.com ارسال نماید. بدیهی است که هرگونه درخواست یا اعتراض که پس از مدت اعلام شده در این بند و یا از طرق دیگر غیر از ایمیل مذکور به نخلستان ارسال شود مورد قبول نخواهد بود.
ج) اگر کالا در شرایط آکبند به هر دلیل توسط نخلستان یا مشتری نهایی عودت داده شود، در این شرایط تامین کننده موظف به عودت مبلغ کالا می باشد
. .

د) در صورت رویت مشکلات ظاهری در زمان تحویل کالا، مشتری نهایی می تواند از پذیرش آن امتناع نماید و تامین کننده در قبال پذیرش عودت کالا و تقبل هزینه بازگشت آن مسئول می باشد.


13-2) در رابطه با هزینه حمل و نقل سفارشات عودت داده شده از (یا به) مشتری، موارد به شرح ذیل می باشد
:
الف) در صورتیکه عودت کالا ناشی از کالای معیوب و یا ناقص و یا ارسال کالای مغایر با سفارش مشتری (رنگ، سایز، مدل و غیره) توسط تامین کننده باشد، به ازای هر آیتم مبلغ 250،000 ریال جهت کلیه هزینه های مرتبط از اشتباه تامین کننده از ایشان دریافت و یا از حساب وی کسر می گردد
.
ب) در صورتی که عودت کالا ناشی از قصور تامین کننده نباشد، هزینه بند فوق (الف) شامل حال تامین کننده نخواهد شد
.

 

خرید آنلاین خدمات آگهی جدید آگهی ها ورود